Gezond en Natuurijk


Home

Orthomoleculaire gezondheidszorg

Suppletie

Voeding

Contact

LinksWat is orthomoleculaire gezondheidszorg?
Waarin verschilt de orthomoleculaire gezondheidszorg van de klassieke gezondheidszorg?
Hoe werkt de orthomoleculaire therapeut?
Welke aandoeningen kunnen orthomoleculair behandeld worden?


Wat is orthomoleculaire gezondheidszorg?

Linus Pauling, biochemicus, tweevoudig Nobelprijswinnaar en een van de belangrijkste grondleggers van de orthomoleculaire gezondheidszorg, publiceerde in 1968 in het wetenschappelijk tijdschrift Science het volgende: “De orthomoleculaire geneeskunde is de behandeling van ziekte door de organen te voorzien van de optimale moleculaire omgeving, in het bijzonder de optimale hoeveelheden van stoffen die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.”

De orthomoleculaire gezondheidszorg is volledig gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en is in de eerste plaats gericht op preventie. Het basisprincipe van de orthomoleculaire gezondheidszorg is dat het lichaam enkel gezond is als het op ieder ogenblik alle noodzakelijke moleculen voor een optimaal werkend metabolisme in de juiste hoeveelheden ter beschikking heeft. Anders gezegd, wanneer het lichaam beschikt over voldoende stoffen om optimaal te kunnen functioneren, worden we niet ziek. Ziekte ontstaat door specifieke tekorten, door onbalans in het lichaam, waardoor bepaalde organen en het metabolisme slechter gaan functioneren.

Het lichaam is een onvoorstelbaar netwerk van goed op elkaar afgestemde systemen. Wanneer ťťn systeem hapert, heeft dat onvermijdelijk zijn weerslag op andere systemen. Gelukkig is het lichaam erg creatief. Om zoveel mogelijk een toestand van homeostase (evenwicht) te evenaren, gaat het slecht functionerende systemen compenseren. Zolang dit slechts in beperkte mate moet gebeuren, kan het lichaam vrij goed blijven functioneren, maar wanneer het lichaam te veel moet compenseren, worden we ziek.

Ziekten ontstaan niet alleen bij zware tekorten of ondervoeding, ook minimale tekorten kunnen de goede werking van het lichaam verstoren en gezondheidsklachten geven die meestal chronisch zijn.
Doelgerichte, gezonde voeding en - indien nodig - suppletie met vitaminen, mineralen, aminozuren, de juiste vetzuren en/of andere plantenextracten kunnen onevenwichten in het lichaam weer in balans brengen en ziekten voorkomen of genezen.
orthomoleculaire gezondheidszorg

Tekorten zijn uiteraard niet de enige oorzaak van ziekten. Naast acute ziekten door infectie met virussen of bacteriŽn zijn ziekten ook dikwijls het gevolg van de aanwezigheid van lichaamsvreemde, toxische stoffen zoals chemische stoffen, zware metalen, pesticiden, conserveringsmiddelen, allerhande drugs e.d. (ook sommige voedingsmiddelen zoals suiker en een aantal medicijnen zijn een drug!). Deze stoffen zijn schadelijk voor het metabolisme en moeten zo veel mogelijk vermeden en verwijderd worden.

top

Waarin verschilt de orthomoleculaire gezondheidszorg van de klassieke gezondheidszorg?
De klassieke gezondheidszorg behandelt in hoofdzaak symptomen. Dit gebeurt meestal door met chemische preparaten bepaalde systemen te remmen, te blokkeren of te stimuleren. Denk maar aan medicatie zoals cholesterolremmers, bŤtablokkers, maagzuurremmers, ontstekingsremmers, laxeermiddelen en dergelijke. Deze chemische medicatie zorgt ervoor dat de symptomen verdwijnen, waardoor de patiŽnt verlichting ervaart, maar ze werkt meestal niet op de onderliggende oorzaak. Soms moet bepaalde medicatie levenslang genomen worden. Er rijst dan ook de vraag of ze dan wel effectief “geneest”…

Een orthomoleculaire therapeut kijkt anders naar gezondheidsklachten. Hij/zij gaat de onderliggende systemen die de klachten veroorzaken, ondersteunen en weer in balans brengen.
Om het met een metafoor uit te leggen: wanneer er een gat is in een vat met een vloeistof, dan moet je in eerste instantie het gat dichten en daarna beginnen dweilen en de schade herstellen die de wegstromende vloeistof heeft aangericht. Dat is wat de orthomoleculaire gezondheidszorg doet. De klassieke gezondheidszorg zal zich eerder richten op de schade, maar niet op het gat….
Voor de orthomoleculaire therapeut is het belangrijk te begrijpen van waaruit bepaalde klachten en ziekten ontstaan. Waarom ontstaat een ziekte, waarom is er een tekort? Pas als het antwoord op deze vragen gekend is, kan de oorzaak aangepakt worden en kan effectieve genezing bekomen worden.
Een gezondheidsklacht die niet voortkomt uit een ongeval zoals bijvoorbeeld een gebroken been, berust quasi altijd op een tekort aan bepaalde stoffen, op een onevenwichtige of ontoereikende metabole functie en/of op een detoxificatieprobleem. Een correcte, gezonde voeding brengt dikwijls soelaas, maar soms is het probleem al zo ver gevorderd dat suppletie noodzakelijk is.

orthomoleculaire gezondheidszorg

In de orthomoleculaire gezondheidszorg wordt niet gewerkt met chemische farmaceutische preparaten, er worden enkel natuurlijke, lichaamseigen producten gebruikt zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, de juiste vetzuren en zo meer. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van - al dan niet biologische - plantenextracten.
De natuur houdt zichzelf in stand en heeft alles in zich om alle levensvormen gezond te houden of te helen. Een ziek dier weet perfect wat het moet doen om weer gezond te worden en gaat instinctief de juiste planten of kruiden eten die genezing brengen.
Zo bevat de natuur ook heel veel stoffen die genezend werken voor de mens, maar omdat deze stoffen niet gepatenteerd kunnen worden en dus economisch niet interessant zijn, is de farmaceutische industrie ze chemisch gaan nabootsen, waardoor de werking niet identiek is en er veel bijwerkingen zijn. De gigantische winsten zijn ontegensprekelijk. In de klassieke gezondheidszorg wordt hoofdzakelijk met deze chemische preparaten gewerkt.
orthomoleculaire gezondheidszorg
Idealiter zouden de klassieke en de orthomoleculaire gezondheidszorg hand in hand moeten gaan. Immers, wanneer iemand een acute bacteriŽle infectie heeft, is antibiotica aangewezen. Maar na deze kuur moet er ook aandacht zijn voor het herstel van de darm en dat is dan weer een sterk punt van de orthomoleculaire gezondheidszorg. Beide strekkingen hebben hun onmiskenbare waarde, maar spijtig genoeg is het water nog heel diep tussen hen… Artsen worden in een andere visie opgeleid en slechts weinigen onder hen zien en onderkennen de meerwaarde van de orthomoleculaire visie.

orthomoleculaire gezondheidszorg

top

Hoe werkt de orthomoleculaire therapeut?
Omdat elke persoon een uniek lichaam heeft met unieke biologische behoeften, is het belangrijk dat gezondheidsklachten individueel bekeken worden. Iedereen heeft zijn eigen, specifieke behoeften aan bepaalde stoffen. Deze behoeften zijn niet constant, maar variŽren naargelang leeftijd, leefstijl, leefomgeving, activiteit e.d.. Stress is hierbij een heel belangrijke factor. Het is de taak van de orthomoleculaire therapeut om deze behoeften te onderkennen en correct in te vullen.
orthomoleculaire gezondheidszorg
Daarbij is het ook erg belangrijk dat er gekeken wordt naar de onderlinge samenwerking van organen en klieren. Elk orgaan en elke klier heeft ook impact op de werking van andere organen en klieren.
Om een gezondheidsklacht correct te kunnen behandelen, moet de onderliggende oorzaak behandeld worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand problemen heeft met de schildklier is het niet voldoende om de schildklier te ondersteunen, maar moet er onder andere ook gekeken worden naar de werking van de bijnieren. Heel dikwijls zijn uitgeputte bijnieren de oorzaak van schildklierklachten. Wanneer de bijnieren dan ondersteund worden, lost het schildklierprobleem zich vanzelf op.
Het is dus duidelijk dat een brede, holistische kijk noodzakelijk is om de impact van de vele factoren die een rol spelen in ziekte en gezondheid te kunnen inschatten.

top

Welke aandoeningen kunnen orthomoleculair behandeld worden?

Het basisprincipe van de orthomoleculaire gezondheidszorg is preventie. Maar een gezond eet- en leefpatroon is uiteraard geen absolute garantie dat men nooit ziek zal worden.
De orthomoleculaire gezondheidszorg kan soelaas brengen bij de meeste gezondheidsklachten. Er kan zowel preventief als curatief gewerkt worden.

Men kan ervoor kiezen om een aandoening op natuurlijke basis te behandelen of in combinatie met de klassieke gezondheidszorg. De orthomoleculaire gezondheidszorg heeft geen nevenwerkingen en kan altijd gecombineerd worden met de behandeling van een arts.

orthomoleculaire gezondheidszorg

De orthomoleculaire gezondheidszorg kan ingezet worden bij vrijwel alle aandoeningen. Voornamelijk bij langdurige en chronische ziekten is zij een meerwaarde, omdat deze altijd het gevolg zijn van een onevenwicht in het lichaam. Gericht bepaalde systemen ondersteunen, kan spectaculaire verbeteringen opleveren.
Ook bij de klassieke kankerbehandeling met operatie, chemo en/of bestraling kan de orthomoleculaire gezondheidszorg erg ondersteunend zijn.

top